Slimme zorg in de ouderenzorg

Slimme zorg in de ouderenzorg

System integrator AMR ICT is inmiddels een gevestigde naam in de zorgsector. We werken met betrouwbare partners samen, waardoor kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. Ook weten we goed wat er in deze sector speelt, zowel qua behoeften van zorginstellingen en van cliënten als op het gebied van overheidsbeleid. Sinds de intreding van wet MDR is dit laatste nog belangrijker geworden.

Wij slaan de brug tussen technologie en de praktijk, met de cliënt en de zorgverlener als uitgangspunt. Techniek is altijd zorgondersteunend, en deze moet dan ook zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk als mogelijk zijn. Een groot aantal zorginstellingen maakt dagelijks gebruik van onze diensten, voornamelijk op het gebied van zorgcommunicatietechnologie.

Integraties op zorglocaties
Slimme sensoren – veiligheid voor bewoner

Slimme sensoren, oftewel slimme camera’s, worden door zorginstellingen op diverse manieren ingezet. Er zijn diverse soorten detecties mogelijk. Uit bed detectie, deurdetectie (iemand wil de kamer uit lopen) of een combinatie van beide. Een ander voorbeeld: bewoner mag wel uit bed, is deze binnen vijf minuten niet terug, dan wordt er een alarm naar de verpleging gestuurd. Zo kan er vrijheid gegeven worden en is tegelijkertijd de veiligheid gewaarborgd.

Ook bij dementie is dit een veel ingezette integratie. Een bewoner gaat in een stoel zitten en praat tegen zichzelf, de zorgverlener krijgt melding dat de persoon uit bed is en kan naar de kamer gaan om de bewoner naar bed te begeleiden. Ook als de persoon geëmotioneerd is, dan kan de zorgverlener via een mobile device de cliënt op afstand geruststellen en het vertrouwen geven dat er iemand komt als er hulp gevraagd wordt.

Slimme sensoren – ontzorgen zorgverlener

De cliënt maakt alarm. Hij is bijvoorbeeld ergens waar hij niet moet zijn. Het alarm komt binnen bij de zorgverlener en kan mee kijken met de camera en eventueel een gesprek starten met de cliënt. De zorgverlener ziet dan gelijk of er echt iets aan de hand is; is er per ongeluk op het knopje gedrukt of heeft de cliënt hulp nodig. In dat laatste geval kan de zorgverlener er sneller naar toe.

De zorgmedewerker kan beter afgestemde zorg verlenen en prioriteiten beter inschatten. Via een smartphone kan er meegekeken en geluisterd worden. Dit reduceert alarmmoeheid en de zorgmedewerker hoeft minder nachtrondes te maken.

Dwaaldetectie, dwaalpreventie en leefcirkels

Dwaaldetectie- en preventie systemen zijn op basis van Bluetooth en Rf technologie. Hiermee is een snelle detectie verzekerd en kunnen er allerlei slimme schakelingen gerealiseerd worden zoals het openen en/of sluiten van deuren of het alarmeren van de dichtstbijzijnde zorgverlener op basis van plaatsbepaling.

Dwaaldetectie is informatief. Het informeert of iemand de deur uit gaat. Dwaalpreventie is daadwerkelijk iemand binnen een leefcirkel houden.

Leefcirkels bepalen het gebied, binnen de zorginstelling of eventueel buiten, waar een bewoner mag komen. Dit kan ook worden toegepast in gebouwen met meerdere verdiepingen; gaat een bewoner van de verdieping weg, dan krijgt de zorgmedewerker een melding. Zijn er op een verdieping meerdere afdelingen, dan kan ook per afdeling bepaald worden welke bewoner waar mag komen.

Het voorkomt dat cliënt ‘ontsnapt’ en zich in gevaarlijke situaties begeeft. De zorgverlener kan de naasten van de cliënt aangeven dat ze veilig zijn. Dat geeft de familie ook vertrouwen en zekerheid.

Privacy

Bij alle koppelingen is de privacy van de cliënt gewaarborgd. De zenders en soorten signalen kunnen we ‘customizen’; ze zijn ook gekoppeld aan de slimme sensor/camera en een app op de smartphone. Via de integraties kan de verpleging tegen de camera zeggen dat de privacy stand aan moet.

Een fysieke knop omzetten is ook mogelijk. Dit kan meer zekerheid bieden richting de zorg. Ze kunnen snel zien dat privacy stand aan staat, ja/nee. Ook bezoek kan de knop zelf omzetten of zien dat de privacy schakelaar omgezet is, waarbij geborgd is dat de detecties altijd zullen blijven werken. Dit creëert rust en een gevoel van veiligheid omdat men vrij kan praten.

Misschien ook interessant voor u.

Lees hoe technologie in de zorg kan helpen om eenzaamheid te verlichten, hoe bestaande toepassingen en oplossingen slimmer ingezet kunnen worden of hoe vergrijzing geen kopzorg wordt.