menu
AMR ICT B.V.
Europalaan 24
6199 AB Maastricht-Airport

Ceresstraat 1
4811 CA Breda
Tel.: 076-790 11 09

Algemeen
Tel.: 043-327 03 23
Fax.: 043-327 03 24
E-mail: info@amr-ict.nl

Helpdesk
Tel.: 043-327 03 25
E-mail: helpdesk@amr-ict.nl

Vernieuwen zonder verbouwen

De zorgsector is enorm in beweging. Stelselherzieningen, marktwerking en veranderende eisen en wensen van cliënten vragen om een andere manier van organiseren en financieren. Veel regelingen (WMO, WLZ, Scheiding van Wonen en Zorg) zijn erop gericht mensen langer zelfstandig te laten wonen. Om deze zorg betaalbaar te houden wordt fors ingezet op mantelzorg en het vergroten van de efficiëntie binnen instellingen.

AMR ICT heeft met deze ontwikkelingen in haar achterhoofd een concept ontwikkeld om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het betaalbaar houden van de zorg. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van onze bestaande positie op de zorgcommunicatiemarkt. AMR ICT is op deze markt een steeds belangrijker klankbord geworden voor fabrikanten die deze technologie op de markt brengen.

De meeste fabrikanten van zorgcommunicatie technologie hebben er voor gekozen om een gesloten omgeving te creëren waarbinnen men met eigen standaarden en protocollen werkt. Het voordeel is dat alle systemen naadloos op elkaar aansluiten, maar het nadeel is dat de keuze in oplossingen veelal beperkt wordt tot één fabricaat. Ondanks dat andere oplossingen vaak beter aansluiten bij de klantvraag, wordt een overstap naar een andere oplossing zo bemoeilijkt. Overstappen betekent veelal dat alle periferie en bijbehorende bekabeling vervangen moet worden, met alle kosten en overlast die daarmee gemoeid gaan.

Binnen ons Vernieuwen zonder Verbouwen concept is dit echter niet meer nodig!
Ons concept is innovatief en duurzaam: u kunt tot maar liefst 97% van uw bestaande zorgperiferie en bekabeling hergebruiken, en deze tegelijkertijd migreren naar IP (Internet Protocol). Voordelen van deze migratie naar IP zijn:
  • Merkonafhankelijk alarmeren (bijvoorbeeld naar een smartphone).
  • Mogelijkheid om ruim 90 oplossingen van marktleiders te koppelen.
  • Besparingen omdat decentrale telefonie en alarmeringsservers kunnen vervallen.
  • Mogelijkheid om traditionele systemen redundant te ontsluiten.
  • Transparantie en eenvoud in beheer.

In principe komt elk bestaand verpleegoproepsysteem voor ons concept in aanmerking, omdat er veelal geen al te grote verschillen zijn tussen de oproep/afstel units, trekkoorden en deurcontacten binnen de verschillende systemen.
Voldoet het verpleegoproepsysteem nog ruimschoots, maar zijn er problemen met de lokale telefooncentrale en DECT-installatie, dan bieden wij binnen ons concept ook de mogelijkheid om deze installaties te porteren naar IP.

Beschikt u als organisatie al over een (centraal) IP-telefonie platform? Dan migreren wij direct daar naartoe. Mocht u daar nog niet over beschikken, dan kunnen wij u daar uiteraard ook mee van dienst zijn. In de afgelopen jaren hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan met het migreren of verbeteren van telefonieoplossingen (Avaya, NEC, Alcatel-Lucent, Nortel) en verpleegoproepsystemen (Tyco, Hertek, Verkerk, Ascom).