menu
AMR ICT B.V.
Europalaan 24
6199 AB Maastricht-Airport

Ceresstraat 1
4811 CA Breda
Tel.: 076-790 11 09

Algemeen
Tel.: 043-327 03 23
Fax.: 043-327 03 24
E-mail: info@amr-ict.nl

Helpdesk
Tel.: 043-327 03 25
E-mail: helpdesk@amr-ict.nl

System Integrator

De afgelopen jaren vonden er heel wat fusies en ingrijpende reorganisaties plaats in de zorg. Het gevolg hiervan is dat organisaties vanuit meerdere locaties werken met een veelheid en diversiteit aan systemen en applicaties. Dit met onoverzichtelijke en inefficiënte situaties als gevolg. AMR ICT ziet vooruit in behoeften van zorginstelling en cliënt en sluit daar met haar ICT-oplossingen bij aan.

Centralisatie en standaardisatie van ICT-systemen zijn dan ook de eerste en belangrijkste stappen om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen. Zodoende ontstaat een eenduidige oplossing die vanuit één locatie aan te sturen en te beheren is. Bovendien draagt deze manier van werken bij aan de mogelijkheid tot het flexibiliseren van personeel. Het (opnieuw) inwerken in de techniek van een medewerker op een andere locatie wordt op deze manier overbodig.

AMR ICT verzorgt als system integrator in gezamenlijk overleg met u het hele traject om te komen tot een gecentraliseerde en eenduidige oplossing.

Bij de oplossingen van AMR ICT staat de mens altijd centraal, zowel voor cliënt als voor de medewerkers in uw organisatie als zorgverlener.
Als system integrator voor zorgcommunicatie biedt AMR ICT slimme en innovatieve oplossingen die uitgaan van een geïntegreerd platform voor telefonie, zusterroep (domotica) en data. Dit is mogelijk omdat wij uitsluitend gebruik maken van IP-technologie in onze oplossingen.

Door integratie van zorgsystemen kunnen meerdere locaties op één systeem werken en eventueel opvolging geven aan een alarm van een andere locatie. Ook een verpleeg-roepsysteem en huis- of gebouwautomatisering (communicatie, beveiliging en toegangscontrole) maakt hier deel van uit.

Door centralisatie en integratie worden deze systemen ook toepasbaar binnen kleinere locaties. De oplossingen van AMR ICT zorgen er voor dat investeringen in lokale besturingsapparatuur overbodig zijn en u de beheerkosten (onderhoudscontract) kunt centraliseren.