Zorginnovatie in ziekenhuizen

Zorginnovatie in ziekenhuizen

De zorg is een van de meest innovatieve sectoren in onze maatschappij. Ziekenhuizen zoeken voortdurend naar mogelijkheden om behandelingen en (zorg)processen te verbeteren. Deze innovatie leidt op die manier niet alleen tot een betere volksgezondheid, maar zorgt er ook voor dat ziekenhuizen een aantrekkelijke werkgever blijven. Zeggenschap over de invulling van het eigen werk en het terugdringen van de administratieve belasting spelen daarbij een belangrijke rol.

Slimme koppelingen van AMR ICT bieden ondersteuning aan het personeel en het zorgproces. De patiënt wordt daardoor makkelijker en sneller geholpen. Met meer aandacht, tijd en privacy.

Integraties – afdeling overstijgend en afdelingsspecifiek

AMR ICT biedt slimme oplossingen, integraties en koppelingen die onder andere ingezet kunnen worden op de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care (IC), de medium care (MC) en bij geboortezorg (neonatologie, NICU, moeder- en kindcentrum).

Elke afdeling heeft een ander zorgproces. Dat betekent dat er naast afdelingsspecifieke behoeften, ook afdeling overstijgende behoeften zijn. Bijvoorbeeld de integratie met een bestaande brandmeldinstallatie, het verpleegoproepsysteem (VOS), het patiënt observatiesystemen (POS), monitoren en beademingsapparatuur.

MKC

Afdeling specifieke koppelingen of integraties zijn gericht op de behoefte van de betreffende afdeling. Op een geboortezorgafdeling, of moeder- en kindcentrum (MKC), zijn er integraties met een diverse apparatuur en couveuses. Bovendien is de stap van zaalverpleging naar individuele kamerverpleging dan niet alleen een logisch gevolg, maar ook vaak gewenst.

IC

Op een IC zijn slimme sensoren gekoppeld met apparatuur zoals beademing en bewakingsmonitoren. Dit betekent dat de intensivist vanuit een centrale post op de afdeling de patiënt in de gaten kan houden, zonder de IC kamer binnen te hoeven gaan. Met als gevolg dat er minder vaak van beschermende kleding verwisseld wordt, wat leidt tot minder verspilling van materiaal en dus minder kosten. Bovendien houdt de medewerker tijd over omdat er minder rondes gelopen hoeven te worden.

Testen en demokamer

Om aan de behoeften van het ziekenhuis te kunnen voldoen – zowel afdeling overstijgend als afdelingsspecifiek – betrekken we diverse disciplines bij het project. Uiteraard zorgen we ervoor dat er breed getest wordt en dat medewerkers getraind worden in het gebruik van de nieuwe technologie zoals slimme sensoren, integratie met monitoren en VOS, apps en smartphonegebruik.

Om het gehele proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en volledig te voldoen aan de wensen en specifieke behoeften is een demokamer van belang. De demokamer richten we in met alle apparatuur en integraties die zijn opgenomen in het functioneel ontwerp. Op deze manier kunnen we veilig testen, worden medewerkers getraind en sturen we eenvoudig bij waar nodig. Live gaan met de zorgcommunicatie oplossingen en nieuwe integraties is dan nog een kleine stap.

We kunnen zelfs zo ver gaan dat er een standaard testomgeving geïmplementeerd wordt. Na live-gang kunnen updates, upgrades en eventuele nieuwe integraties en oplossingen eerst in de test-omgeving opgesteld worden alvorens ze op de afdelingen ingezet worden.