Nieuwe omgeving in recordtijd voor Tergooi MC

Buitenhuis Advies

Nieuwe omgeving in recordtijd voor Tergooi MC

Projectmanagement – Consultancy

Het Tergooi MC verhuisde onlangs van twee locaties naar een nieuwbouwlocatie in Hilversum. De bouw van een nieuw ziekenhuis is een zeer uitdagende klus. Op technologisch vlak biedt een nieuwbouw ook de mogelijkheid om veel dingen anders te gaan doen. Het Tergooi MC betrok Buitenhuis Advies om het hele ICT-programma voor de nieuwbouw verder te begeleiden. Daarnaast lagen er ook op het gebied van communicatie en alarmering lagen veel uitdagingen. Sanne Tromp, werkzaam bij Buitenhuis Advies en projectleider ICT bij Tergooi, heeft dit project begeleid. “Samen met Tergooi MC is de scope bepaald en de wens uitgesproken om te gaan werken met één centraal zorgtelefoon voor verpleegkundige waarmee ze kunnen bellen én alle relevante alarmen op kunnen ontvangen. Zij maakten vervolgens de keuze om dit samen met AMR ICT verder vorm te geven.” Buitenhuis Advies en AMR ICT werkten wel vaker samen aan projecten. Sanne: “AMR ICT weet waar ze het over hebben en komen afspraken goed na. Ze spreken de taal van de zorg.” In de nieuwbouw veranderde er heel veel voor het zorgpersoneel. Patiënten gingen bijvoorbeeld van een bed op zaal naar een individuele kamer. Dit vraagt een andere kijk op de monitoring van patiënten en dus ook slimmere oplossingen in de communicatie. “In het oude ziekenhuis werd nog met piepers gewerkt. In het ergste geval liep de verpleegkundige met vier piepers op zak voor verschillende functionaliteiten! We besteedden dan ook veel tijd aan de inrichting van een platform. Kan alles geïntegreerd worden naar één systeem en wat willen we er dan allemaal aan koppelen? Denk bijvoorbeeld aan BHV, reanimatie en het verpleegoproepsysteem (VOS).”

 

Nieuw op oud

Op dat moment werd AMR ICT ingeschakeld. Vooral Nikky Lassauw, Collaboration & Zorgcommunicatie Engineer, werkte aan dit project. “We besloten eerst een pilot te doen bij acht afdelingen op de oude locatie in Hilversum. Bij een verhuizing is alles nieuw, dus hiermee brachten we deze verandering naar voren. Dat is fijner voor de zorgmedewerkers,” zegt Nikky. “Het was een uitdaging om een verouderde omgeving te koppelen aan een nieuw systeem. Uiteindelijk introduceerden we als eerste een zorgtelefoon. Hieraan is het VOS gekoppeld en kunnen de zorgmedewerkers ook bellen.”

“Uiteindelijk zijn we een jaar voor de verhuizing live gegaan met het gebruik van de zorgtelefoon en IQ Messenger,” zegt Sanne. “Zo kon alles uitgebreid getest worden en konden we eventueel nog aanpassingen doen. Deze waren soms klein, maar wel met een grote impact! We wisselden bijvoorbeeld de geluiden voor meldingen, omdat de medewerkers van het ziekenhuis hier beter op reageerden.” In april/mei was dit traject op de rit en toen kon het ontwerp voor de nieuwbouw beginnen. “Vanaf december ben ik echt gaan bouwen,” zegt Nikky. “Dat was nog een hele klus als je nagaat dat het 20 afdelingen betreft met ieder hun eigen apparatuur en de verschillen in impact die deze kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan hartbewakingsapparatuur, infuuspompen, camera’s, couveusemonitors en nog veel meer!” Aangezien het ziekenhuis een andere indeling zou krijgen, werden ook intercoms en service oproepen voor patiënten meegenomen in het plan. Dit zorgde voor een stuk gemak voor de verpleging.

 

Testen, testen en nog eens testen

In de laatste fase lag de nadruk op het testen. Alle knoppen en alle apparaten zijn getest. “Dit heeft zeker twee maanden geduurd,” zegt Nikky. Sanne: “De flexibiliteit van AMR ICT werd hier echt op de proef gesteld. Soms moest er tussendoor gemanoeuvreerd worden om überhaupt te kunnen testen. Anderzijds was het ook heel fijn, want er was verder nog niemand in het gebouw aanwezig. Daardoor kon bijvoorbeeld een reanimatie-alarm zonder verdere gevolgen gemakkelijk getest worden.”

Uiteindelijk werd in het Hemelvaartsweekend verhuisd. Vijf dagen was de hele ICT-organisatie aanwezig om snel te schakelen in geval van nood. “Uiteindelijk kregen we maar kleine opmerkingen. Dat was een groot compliment,” zegt Sanne. “We hadden nooit durven dromen dat dit de dingen waren waarover we het op dat moment zouden hebben.”

Sanne: “AMR ICT heeft zich bewezen als heel betrouwbaar en kundig. Ze kunnen zich goed verplaatsen in de zorg en iedereen in het ziekenhuis wist wie Nikky was. Dat zie je niet vaak. We zijn heel trots op dit unieke project met grote omvang dat in een recordtijd is opgebouwd.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Toegepaste technologiën

  • Opzetten van geheel nieuwe technische structuur
  • Introductie Zorgtelefoon met koppeling VOS systeem
  • Implementatie IQ Messenger

VERGELIJKBARE PROJECTEN