Vrij bewegen en een veilig gevoel

Siza

Vrij bewegen en een veilig gevoel

Projectmanagement – Consultancy

Bewoners van Siza kunnen zich met een veilig gevoel vrij bewegen met behulp van innovatieve (zorg)technologie. Geïntegreerde oplossingen zorgen ervoor dat ze zelfstandig kunnen wonen en bevorderen hun zelfredzaamheid. Ze hebben regie over hun eigen leven.

 

Vrijheid en veiligheid door geïntegreerde alarmeringsoproepen

In de oude situatie was een zorgoproep een zorgoproep, zonder integraties, een gesloten systeem. In de nieuwe situatie is alles met elkaar geïntegreerd. “We wilden wel zelf de koers kunnen bepalen. We kwamen daarom uit op een merk-onafhankelijk systeem. In de nieuwe panden gebruiken we daarom IQ Messenger als software toepassing voor medewerkers en als integratie in verschillende deelsystemen. Denk dan bijvoorbeeld aan toegangscontrole, omgevingsbediening en alarmering met locatiebepaling.

In de vernieuwde woonomgeving kunnen bewoners zonder handfunctie dan ook alles zelf bedienen zoals de gordijnen en de alarmen.

De alarmeringsoproepen zijn een grote vooruitgang in het leven van cliënten met ademhalingsondersteuning. Waar dat voorheen gekoppeld was aan de woning, kunnen ze nu in het hele gebouw alarmeren; hun positie wordt direct doorgegeven aan de zorgmedewerker, die dan binnen zo snel mogelijk ter plekke is om de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Dat zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners. Ook kunnen ze zich nu door het hele gebouw verplaatsen en dat geeft een gevoel van vrijheid.

“Iedereen die hier woont kan in het hele gebouw vrij bewegen doordat bewoners overal in het gebouw een kritisch alarm kunnen maken, dat geeft de zekerheid dat de oproep altijd bij een zorgmedewerker terecht komt”, vult Jos aan.

 

Persoonlijke klik en hoge ambitie: een goede combinatie

De goede klik en pragmatische aanpak waren belangrijke elementen in de keuze voor een samenwerking met AMR ICT. De samenwerking verliep dan ook soepel. “In AMR ICT hebben we een goede gesprekspartner gevonden, ze adviseren en zijn goed bereikbaar. Ze zijn in staat geweest om ons goed te leren begrijpen. Bij Siza hadden we een hoge ambitie. Een project met heel veel integraties; een mooie uitdaging voor het team van AMR ICT. Gelukkig hebben zij ook een hoge ambitie, veel kennis en een groot probleemoplossend vermogen waardoor het project naar grote tevredenheid is opgeleverd”, zegt Jos Geesken, programmaleider bij Siza.

In het nieuwe gebouw zijn 35 woningen voor cliënten, de 36e is een mock-up. In de mock-up woning worden innovaties getest en uitgeprobeerd. Partners, zoals AMR ICT, Academy Het Dorp en bewoners zijn betrokken bij de onderzoeken. De bewoners testen de nieuwe technologie ter plekke, ze ervaren dan direct wat werkt of wat beter kan. Aanpassingen of verbeteringen kunnen daardoor snel gedaan worden. Het uiteindelijke resultaat is dan ook dat de oplossing volledig is afgestemd op de behoefte van de bewoners.

 

Kennisbron en spilfunctie

AMR ICT gaat graag nog een stapje verder. Jos: “Naast advies aan de voorkant in het ontwerpproces, treden ze ook regelmatig op als spil in de contacten met andere partners. Ze zijn een kennisbron voor onze eigen I&T afdeling. Wij zijn een regie afdeling en hebben zelf geen ICT in huis. Externe partners doen dat voor ons. Wij geven alleen aan wat onze behoeften zijn. Het team van AMR ICT heeft Siza daar enorm mee geholpen. Zij hebben de kennis, zij weten wat er nodig is en schakelden samen met ons en de overige externe partners. Wij voerden de regie in de gesprekken en faciliteerden het proces.” Jos ervaart dat als een grote meerwaarde en het geeft een geruststellend gevoel.

 

Integratie zorgregiecentrale en zorgteam

Het zorgteam is in het gebouw aanwezig. De zorgregiecentrale, 24/7 bereikbaar, heeft een plek in het proces, soms als 1e aanspreekpunt, zeker als veilige achtervang. De integratie van de zorgcentrale en het team op locatie, maakt dat de bewoner veilig is.

Bij een kritisch alarm, zoals problemen bij ademhalingsondersteuning, gaat er een melding naar het team op locatie. De zorgmedewerker moet de melding bij de cliënt oplossen; dat kan niet op afstand. De alarmering wordt om de halve minuut herhaald bij de medewerkers op de zorglocatie tot er iemand ter plekke is. Voorheen ging er een straatalarm als het te lang duurde voor de zorgmedewerkers reageerden, dat gaf veel onrust en paniek bij de bewoners en medewerkers. In het nieuwe gebouw is dat niet meer. Het is rustig. Het team krijgt meermaals een alarm en daarmee bieden ze zekerheid dat het alarm opgepakt wordt, dat geeft een veilig gevoel. De bewoners zijn met feedback-lampen geïnformeerd over de status van hun alarmoproep (is de oproep aangekomen, is er een medeweker onderweg, is er een medewerker op de kamer).

De zorgregiecentrale pakt alarmen of oproepen op die op afstand opgelost kunnen worden, middels een spreek/luister verbinding, aangevuld met slimme sensor. Ook biedt het ondersteuning in de nacht bij beperkte capaciteit. Zij kunnen dan bij dreigend personeelstekort alvast een collega van een andere locatie laten komen als dat nodig blijkt.

 

“In AMR ICT hebben we een goede gesprekspartner gevonden. Het team heeft een pragmatische aanpak, een adviserende rol en een groot probleemoplossend vermogen.”

 

Co-creatie

Dit project is ook bijzonder vanwege de co-creatie. Het is een samenwerking tussen en met verschillende partners, ook concurrerende partijen. Zowel producenten van hard- en/of software,  implementatiepartners en Academy Het Dorp (ten aanzien van projectondersteuning en onderzoek). De resultaten zijn mooi. Samen waarde toevoegen door co-creatie, samen toewerken naar een gemeenschappelijk doel. Veiligheid en vrijheid voor bewoners.

 

Over Siza en Academy Het Dorp

In 2016 heeft Siza Academy Het Dorp opgericht. Een inspirerende omgeving waar ze oplossingen bedenken voor problemen waar nog geen oplossing voor is. Verschillende partijen werken samen aan financiering en ontwikkeling. Het stimuleren van innovatieve technologieën in de zorg staat centraal.  Het Ministerie van VWS zet Academy Het Dorp in bij de innovatie impuls, een project om zorginstellingen te helpen bij het implementeren van technologie.

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
X

Toegepaste technologiën

  • IQ Messenger als VOS (Verpleeg oproep systeem)
  • Smartphones als mobiele alarmontvanger
  • Mobotix Slimme Sensoren
  • Koppeling/Integratie met bestaande Brandmeldinstallatie Koppeling/Integratie met Mobotix
  • Slimme Sensoren Koppeling/Integratie met Kadex Zorgdomotica t.b.v. zusterroep en gebouwautomatisering
  • Koppeling/Integratie met AEOS Toegangscontrole Koppeling/Integratie met Domare zorgalarmering middels HTTP I/O

VERGELIJKBARE PROJECTEN