Zorggroep Elde Maasduinen

Klaar voor de zorg van morgen

Gezondheidszorg en technologie gaan hand in hand. Innovatieve ontwikkelingen bieden volop kansen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, kosten te verlagen en medewerkers te ontlasten. Kansen die je met beide handen moet aangrijpen, vindt Alexander van Veldhoven, medewerker ICT & technisch support bij Zorggroep Elde Maasduinen.
“De zorg is veranderd. Je moet je dus afvragen met wat voor toepassingen je de toekomst in wilt.” Met de introductie van het unieke zorgconcept Park Vossenberg geeft Zorggroep Elde Maasduinen hier op innovatieve wijze richting aan. Door de integratie van onderdelen uit haar ‘Healthcare Concept’, vertaalde AMR ICT dit naar de praktijk.

“Die vertaalslag is cruciaal, want op papier kan alles, maar in de praktijk loop je toch tegen grenzen aan. Daarom is voorafgaand aan de nieuwbouw van Park Vossenberg een pilot opgezet. Hierbij zijn de wensen vanuit de zorgpraktijk duidelijk in kaart gebracht. En dat waren er nogal wat,” beklemtoont Alexander van Veldhoven. “Want met Park Vossenberg wordt een vernieuwende weg ingeslagen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden. Het Park bestaat uit circa 150 individuele appartementen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag. Wij creëren op deze wijze een open leefomgeving om zelfstandig te kunnen wonen en leven met alle zorg die nodig is dichtbij. Dat vraagt om een efficiënte en effectieve integratie van ICT-toepassingen.”

AMR ICT heeft met haar ‘Healthcare Concept’ ons unieke zorgconcept op innovatieve wijze vertaald naar de praktijk.

“Doelstelling was met name om het zorgpersoneel te ontlasten. AMR ICT heeft met de integratie van IQ Messenger, slimme sensoren, BlueLine dwaaldetectie en het aanwezige Ascom verpleegoproepsysteem onze wensen concreet vertaald in oplossingen,” vervolgt hij. “Medewerkers lopen niet langer met drie toestellen rond maar krijgen alles binnen via een smartphone. Deze gebruiken ze tevens om bijvoorbeeld deuren mee te openen of mee te kijken op de camera’s. Ook kunnen ze nu op afstand hun ronde maken en patiënten volgen. Dat bespaart enorm veel tijd. De medewerkers zagen al snel de vele voordelen die dit oplevert in de praktijk.

We hadden rekening gehouden met een gewenningsfase, maar die heeft slechts twee weken geduurd. Dat komt ook omdat AMR ICT iedereen nadrukkelijk heeft meegenomen zodat alle neuzen dezelfde richting uitwezen. Per afdeling zijn ze met mensen op pad gegaan om uit te leggen hoe alles werkt. AMR ICT maakt techniek echt ondersteunend aan het zorgproces. Gedurende het gehele traject zijn we intensief samen opgetrokken en ook nu ontvangen we nog geregeld terugkoppelingen. Deze samenwerking heeft geleid tot een mooie blauwdruk voor de nieuwbouw. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet richting een innovatieve toekomst.”


Project: Pilot locatie Kompas

AMR ICT team: Zorgtechnologie

Toegepaste technologie:
IQ Messenger als VOS (Verpleeg oproep systeem)
– Integratie van bestaand Ascom VOS
– Integratie van bestaande Brandmeldinstallatie
– Integratie van Mobotix Slimme Sensoren
– Integratie van Kadex dwaaldetectie
Smartphones als mobiele alarmontvanger
Mobotix Slimme Sensoren
Kadex dwaaldetectie

Geleverde diensten: Projectmanagement & Consultancy